Bir Hikayede Ben Anlatayım

Bir Hikayede Ben Anlatayım

-İsmail Güleç

PESA

Sivil Akademik Kuruluşlar Darbeye Karşı Bir Araya Geldi

PESA

Darbe Karşıtı Akademisyenler Platformu (DAKAP) Bildirisi

PESA

Açıklama

Darbe girişimini lanetliyoruz.

PESA

Brexit ve İslami Finans

Londra aynı zamanda İslami finans alanında da önemli bir merkez.

PESA

Ramazan Ekonomisi

Rahmet ve bereket ayı Ramazan başladı. Ramazan’ın İslam’dan ve geleneklerden beslenen kendine has bir iklimi vardır. Ramazan’ı slow city’den mülhem “slow month” olarak adlandırmak mümkün.

PESA

Sürdürülebilir Büyüme

Türkiye’de sürdürülebilir ve yeterli büyüme patikasına girebilmesi için gerekli olan unsurlardan biri tasarrufların artırılması ve yatırımlara kanalize edilmesidir.

PESA

Banka ile İmtihanımız

Özel Finans Kurumu adıyla Türkiye’ye geldiğinden bu yana “İslami” de olsa bankalar bir türlü dindarların içine sinmedi.

PESA

İslami Yol ve Zekat

Zekâtın yoksulluğu azaltıcı ve gelir dağılımını düzeltici rolü önemsenmiyor.

PESA

Uluslararası Endeksler

Bu çalışmada Uluslararası Kuruluşlar tarafından yayınlanan seçilmiş endeksler ışığında Türkiye’nin durumu değerlendirilmiştir.

PESA

Çevreye İlişkin Çarpıcı Göstergeler

Küresel ısınma gibi sorunlar sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Başkanlık Sistemi

Başkanlık Sistemi

Sakarya çözüm istiyor

Ders Yükü Dağılımı

Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Ders Yükü Dağılımı

Güneydoğu'da Son Durum

Güneydoğu'da Son Durum

İslami STK'lar Çalıştayı İzlenimleri